Zamestnanecké prieskumy

Vďaka prieskumu medzi zamestnancami získate nielen prehľad o rozvoji, spokojnosti, výkonnosti a motivácii každého zamestnanca, ale aj cenné názory a nápady k zlepšeniu fungovania spoločnosti.

Zamestnanecký prieskum je efektívny spôsob, ako vo vašej spoločnosti zistiť:

Zamestnanecký prieskum je vhodné realizovať externou spoločnosťou, aby okrem maximálne možnej anonymity zamestnancov, bola zabezpečená aj nestrannosť pri vyhodnocovaní výsledkov.

Pri prieskume prostredníctvom elektronických dotazníkov využívame našu špeciálne vyvinutú aplikáciu. Táto aplikácia je plne adaptovateľná aj na tú najnáročnejšiu organizačnú štruktúru spoločnosti a zároveň umožňuje aplikovať rôzne typy odpovedí na položené otázky (jednoduchý výber z odpovedí, percentuálne hodnotenia, 360 stupňová spätná väzba, maticová štruktúra odpovedí, škálové hodnotenie, atď.). Vyplňovanie dotazníka je zároveň pre zamestnancov jednoduché, rýchle a intuitívne.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky