Kontrola pracovnej dokumentácie a procesov

Nechajte si skontrolovať silné a slabé stránky pracovnej dokumentácie a celkovej personálnej agendy vo vašej spoločnosti.

Analýza súčasného stavu pracovnej dokumentácie vašej spoločnosti umožní identifikovať a následne odstrániť legislatívne a praktické nedostatky. Všetky alebo vybrané pracovné dokumenty, personálne procesy, interné predpisy a súvisiacu agendu podrobne preskúmame.

Cena za vykonanie preventívnych opatrení je veľmi malá v porovnaní s potenciálnym rizikom pokút. Nedodržanie legislatívnych požiadaviek môže niekedy viesť až k likvidačným sankciám zo strany kontrolných orgánov, prípadne dlhoročným súdnym sporom so zamestnancami.

Časté zmeny v zákonoch, neustále rastúci počet kontrol a výška pokút sú hlavnými dôvodmi, prečo pravidelnú aktualizáciu pracovných dokumentov a procesov netreba podceňovať.

Postup pri kontrole

Kontrola pozostáva z hĺbkovej kontroly a analýzy pracovných dokumentov, interných procesov a celkovej personálnej agendy. Je to spôsob, ako v spoločnosti zistiť nedostatky v oblasti ľudských zdrojov, nájsť čo najefektívnejšie riešenia na ich odstránenie a aplikovať ich.

Postup pri audite

1) Úvodné stretnutie

Klienta oboznámime s cieľom auditu, postupom pri jeho realizácii a zároveň od klienta zisťujeme jeho praktické potreby.

2) Základný audit

Aby finálna realizácia navrhnutých riešení bola naozaj efektívna a splnila očakávania klienta, potrebujeme lepšie spoznať fungovanie spoločnosti a aktuálny stav pracovnej dokumentácie a personálnej agendy.

3) Hĺbková analýza

Podrobne preskúmame pracovnú dokumentáciu a súvisiacu agendu a zistíme legislatívne a praktické nedostatky.

4) Návrh riešení

Na základe zistených nedostatkov klientov navrhujeme:

5) Finálna konzultácia

Navrhnuté riešenia konzultujeme s klientom a v prípade potreby aj s advokátskou kanceláriou.

6) Realizácia dohodnutých riešení

Po zapracovaní pripomienok odovzdávame klientovi materiály "na kľúč", ktoré môže začať okamžite aplikovať s minimálnou potrebou úprav. Súčasťou je aj praktický výklad k odovzdanej dokumentácii.

7) Následný servis

Naša starostlivosť o klienta nekončí. Klient si môže vyskladať servisný balík z našich služieb, a takýmto spôsobom sa napríklad aj zbaviť starosti o sledovanie a aplikovanie neustálych legislatívnych zmien.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky