Silvia Dutková

Personalistika a GDPR pre podnikateľov

Vďaka viac ako 10-ročnej práci v niekoľkých slovenských aj medzinárodných spoločnostiach, na rôznych pozíciách od personálneho konzultanta až po HR manažéra, som mala možnosť vyskúšať si personálnu agendu v celej jej komplexnosti. Realizovala som nábory zamestnancov, podieľala na príprave pracovnej dokumentácie a interných procesov, poskytovala personálne poradenstvo pre zamestnancov aj manažérov, zabezpečovala teambuildingy, prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Neskôr sa pridala agenda týkajúca sa BOZP, PZS a ochrany osobných údajov.

V súčasnosti tretí rok v rámci podnikateľskej činnosti poskytujem komplexné personálne služby a GDPR riešenia na mieru najmä menším a stredne veľkým podnikateľom. Keďže personalistika a ochrana osobných údajov sú oblasti spojené s množstvom neprehľadnej legislatívy, klientom sa snažím objasniť túto problematiku v ľudskej reči.  Zároveň spolu so svojím tímom pre nich hľadáme najjednoduchšie, najpraktickejšie a najmenej nákladné riešenia,  ktoré sú kombináciou legislatívy, praktických potrieb spoločnosti a zahŕňajú aj odporúčania inšpektorátu práce či iných orgánov.

V poslednom období sa venujem aj štúdiu súdnej judikatúry z oblasti pracovného práva a píšem odborné články z pracovnoprávnej oblasti a články týkajúce sa GDPR.

Pri svojej práci sa riadim heslom: "Aj malá rada môže ušetriť veľké peniaze."

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky