Infomácie o Cookies a Facebook Fan Page

V zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") si Vás, ako užívateľa webovej stránky www.finapconsulting.sk a/alebo fanúšikovej stránky Facebook, dovoľujeme informovať o spracúvaní osobných údajov a používaní Cookies.

Prevádzkovateľ: Ing. Silvia Dutková - FINAP Consulting

miesto podnikania: 916 32 Hôrka nad Váhom 164

e-mail: silvia.dutkova@finapconsulting.sk

telefón: 0944/386398

IČO: 50097636

Čo sú Cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači užívateľa alebo v jeho mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách užívateľa (napr. jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať.

Prečo využívame Cookies?

Zber Cookies v určitom prípade možno považovať za spracúvanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie a zlepšovanie funkčnosti a prehľadnosti webových stránok pre ich užívateľov. Užívateľ ako dotknutá osoba si môže v súvislosti so spracúvaním Cookies uplatniť svoje práva - ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v záložke Zásady spracúvania osobných údajov, alebo môže obmedziť a/alebo zakázať používanie Cookies - viď informácie nižšie.

Aké Cookies využívame?

Funkčné Cookies

Používame len v prípade, ak má užívateľ vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie Cookies prednastavené. V prípade, ak si užívateľ neželá, aby sme Cookies používali, je potrebné zmeniť nastavenia jeho vlastného internetového prehliadača.

Návody na nastavenie, resp. vymazanie Cookies podľa typu prehliadača:

Vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky si však dovoľujeme upozorniť, že prípadný zákaz používania funkčných Cookies môže negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť užívateľovi používanie niektorých funkcií.

Cookies nevyhnutné pro funkčnosť webových stránok budú uchovávané len po dobu nevyhnutne nutnú na fungovanie webu.

Analytické Cookies

Využívame na sledovanie návštevnosti našej webovej stránky, aby sme mohli neustále zlepšovať jej prehľadnosť, skvalitňovať jej obsah a vzhľad, aby bola pre užívateľov ešte zaujímavejšia a informatívnejšia. Tieto Cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované Cookies nemožno priradiť konkrétnej osobe. Bližšie informácie o ochrane súkromnia nájdete tu.

My pracujeme s analytickými Cookies v anonymizovanej podobe, čo znamená, že získavame len všeobecné a súhrnné štatistické údaje o návštevnosti webovej stránky a nevieme identifikovať správanie konkrétneho užívateľa. Tieto údaje uchovávame po dobu 38 mesiacov.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní užívateľov na webových stránkach – takéto Cookies môže užívateľ kontrolovať a/alebo zmazať používaním tohto prídavného programu od Google (možno spustiť len z počítača).

Cookies sociálnych sietí

Do našich webových stránok môžeme začleniť funkcie webových stránok tretích strán, ktorými sú najmä sociálne siete (Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter). Súčasťou týchto funkcií sú niekedy skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť Cookies z týchto sociálnych sietí na zariadenie užívateľa. Napriek tomu, že nemáme žiadny prístup k týmto Cookies a ani k údajom, ktoré zhromažďujú, ani ich nedokážeme kontrolovať, pretože sme výlučne prevádzkovateľom www.finapconsulting.sk, chceli by sme užívateľov informovať o podmienkach, ako tieto Cookies spracúvajú tretie strany:

Viac informácií o správe, kontrole a vymazaní Cookies je možné nájsť aj tu.

Fanúšikovská stránka na Facebooku

Prevádzkovateľ je autorom a správcom fanúšikovskej stránky na Facebooku. Táto stránka slúži na prezentáciu jeho služieb a produktov a na šírenie akýchkoľvek informácií, článkov a názorov. Je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 17 rokov. Prevádzkovateľ môže získavať aj anonymné štatistické údaje o návštevníkoch  stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom Cookies, pričom každý zo súborov cookie obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je  aktívny počas obdobia 2 rokov a spoločnosť Facebook Ltd. ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníka  fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Prevádzkovateľ vytvorením fanúšikovej stránky na Facebooku umožňuje spoločnosti Facebook, aby umiestňoval Cookies na  počítači alebo akomkoľvek  inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku. Za týchto podmienok sú v súlade s GDPR  prevádzkovateľ a Facebook spoločne zodpovední za spracúvanie osobných údajov užívateľov tejto fanúšikovskej stránky. Takýmto spôsobom využívané Cookies spravuje výlučne spoločnosť Facebook Ltd. Zásady spracúvania osobných údajov a Cookies: https://www.facebook.com/about/privacy/https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Prevádzkovateľ v rámci fanúšikovskej stránky spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o užívateľoch (v závislosti od profilového nastavenia užívateľa) v prípade, ak napr. užívateľ reaguje na príspevky prevádzkovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Tieto osobné údaje budú na fanúšikovskej stránke uchovávané po dobu 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov užívateľmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytnúť poradenstvo, zazdieľať odborné informácie verejnosti a informovať o legislatívnych zmenách. Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťou Facebook Ltd. a v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. Pri prenose osobných údajov do USA a tretích krajín spoločnosť Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a spolieha sa na jej rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa prenosu do určitých krajín, pokiaľ je to relevantné. Užívateľ ako dotknutá osoba si môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov uplatniť svoje práva - ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v záložke Zásady spracúvania osobných údajov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky