Zmeny od 1. januára 2018, ktoré sa týkajú všetkých zamestnávateľov

Od nového roka sa zvyšuje minimálna mzda a platia menej prísne podmienky pri posudzovaní nelegálneho zamestnávania. Zároveň aj Sociálna poisťovňa zmenila termíny na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov a prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov.

1. Minimálna mzda

Schválená výška minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti od 1.1.2018:

Vyššie uvedené sumy však platia len pre zamestnancov, ktorých zamestnávateľ zaradil do najnižšieho, teda 1. stupňa náročnosti.

Zamestnávateľ je totiž povinný priradiť každému pracovnému miestu v spoločnosti príslušný stupeň náročnosti, ktorých podľa Zákonníka práce môže byť maximálne 6. Minimálna mzda rastie úmerne s rastúcou náročnosťou konkrétneho pracovného miesta a v prípade mesačne odmeňovaných zamestnancov môže ísť o rozmedzie od 480 € (1. stupeň náročnosti) až po 960 € (6. stupeň náročnosti).

Celý článok o aktuálnych legislatívnych zmenách pre zamestnávateľa sme zverejnili TU.

Zvýšenie miezd od januára 2018

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky