Pracovný poriadok u zamestnávateľa - áno alebo nie?

Pracovný poriadok je síce dokument, ktorý zamestnávateľ nie je povinný vytvoriť, ale pri vhodne zvolenom obsahu môže byť dobrým praktickým pomocníkom. Prostredníctvom neho totiž zamestnávateľ nastavuje pravidlá a procesy využívané v každodennom pracovnom živote.

Zákonník práce dáva prostredníctvom pracovného poriadku zamestnávateľovi možnosť nastaviť personálnu politiku spoločnosti podľa svojich potrieb a možností. Zároveň zamestnanec dostáva do ruky príručku, ktorá môže obsahovať nielen podstatné údaje z legislatívy, ale aj pravidlá a návody, ako postupovať u zamestnávateľa v konkrétnych pracovných situáciách.

Orientačné príklady, čo môže pracovný poriadok obsahovať:

Podmienky platnosti pracovného poriadku:

Niektoré podstatné personálne postupy, pravidlá či procesy, napr. rozvrhnutie pracovného času na jednotlivých prevádzkach alebo pravidlá stravovania by mal zamestnávateľ vytvoriť a oboznámiť s nimi zamestnancov preukázateľným spôsobom. A to bez ohľadu na to, či budú súčasťou pracovného poriadku alebo vo forme samostatného interného predpisu. Inšpektorát práce môže totiž pri kontrole vyžadovať dokumenty tohto charakteru.

Rovnako ako v každom internom predpise, aj v pracovnom poriadku zamestnávateľa musia byť pracovné podmienky nastavené tak, aby neboli diskriminačné voči zamestnancovi, tzn. aby neboli menej priaznivé ako pracovné podmienky, ktoré sú uvedené v Zákonníku práce.

Dôležitosť a pridanú hodnotu pracovného poriadku si však stále veľa zamestnávateľov neuvedomuje, čoho výsledkom sú zbytočne vznikajúce nezrovnalosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktoré môžu skončiť podnetom na inšpektoráte práce, alebo vyústiť do súdneho sporu.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky