Práca "na skúšku" bezplatne a pred nástupom do zamestnania?

Áno, je to možné. Ale s obmedzenými možnosťami a za dodržania určitých podmienok.

V praxi môže dôjsť k situácii, že zamestnávateľ chce zistiť, či potenciálny zamestnanec bude vhodný na danú prácu, alebo či zapadne do pracovného kolektívu. Naopak, potenciálny zamestnanec ešte pred nástupom do novej práce alebo uchádzač o zamestnanie môže prejaviť záujem spoznať pracovné prostredie, oboznámiť sa s pracovnými podmienkami a vyskúšať si prácu.

Bez ohľadu na to, či pôjde o podnet zo strany zamestnávateľa alebo potenciálneho zamestnanca, z tejto aktivity vyplývajú zamestnávateľovi určité povinnosti. Podľa toho, akým spôsobom bude prebiehať takéto "zaučenie", môže postupovať dvoma spôsobmi:

Celý článok o bezplatnej praxi sme zverejnili TU.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky