Články o ochrane osobných údajov

Vybrané články k pravidlám a dokumentácii k ochrane osobných údajov (podľa nového zákona a GDPR) v personalistike.

Osobné údaje zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa pri ich spracúvaní podľa GDPR (1. časť)

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa pri ich spracúvaní podľa GDPR (1. časť)

Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorých sa týka spracúvanie a ochrana osobných údajov fyzických osôb je personálna a mzdová agenda. V 1. časti článku si povieme, akými úkonmi má zamestnávateľ začať pri zabezpečovaní súladu s novou legislatívou a podrobnejšie si rozoberieme zásady a pravidlá, ktoré sú základom pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky