Prehľad nových povinností a zmien u zamestnávateľov od januára 2019

Od 1.1.2019 opäť pribudli nové zmeny a povinnosti pre zamestnávateľov (vyplývajúce nielen zo Zákonníka práce), ktorých zoznam uvádzame v článku.

1. Zvýšenie minimálnej mzdy

2. Zavedenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

3. Zákaz vynucovania mlčanlivosti zamestnanca o jeho pracovných podmienkach

Zákonník práce po novom zakazuje zamestnávateľom, aby si od zamestnancov vynucovali mlčanlivosť o ich pracovných podmienkach, vrátane výšky mzdy. Ak u zamestnávateľa bola doteraz takáto povinnosť zamestnanca zakotvená v jeho pracovnej zmluve alebo v obdobnej zmluve či dohode, od 1.1. je už neplatná.

Pri nedodržaní nového zákazu zo strany zamestnávateľa má zamestnanec právo obrátiť sa na súd a domáhať sa právnej ochrany.

4. Povinné oznamovanie voľného pracovného miesta

Viacero zmien sa udialo aj v Zákone o službách zamestnanosti, z čoho jedna sa významne dotýka aj zamestnávateľov. Tí sú totiž od začiatku tohto roka povinní oznamovať každé voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to v územnom obvode, v ktorom sa pracovné miesto nachádza.

Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak zamestnávateľ zverejní voľné pracovné miesto prostredníctvom ktoréhokoľvek z pracovných portálov www.istp.sk, www.profesia.sk alebo www.kariera.sk. 

Bližšie informácie o nahlasovaní voľného pracovného miesta: nahlasovanie voľných pracovných miest.

Zmeny od 1. januára 2019

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky