Zamestnávatelia, nezabudnite: nová minimálna mzda a povinné príspevky na rekreáciu od 1.1.2019

Od nového roka sa zvyšuje minimálna mzda a u niektorých zamestnávateľov vzniká nová povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu.

1. Zvýšenie minimálnej mzdy

Schválená výška minimálnej mzdy:

Vyššie uvedené sumy platia len pre zamestnancov, ktorých zamestnávateľ zaradil do najnižšieho, teda 1. stupňa náročnosti pracovných miest. V závislosti od priradeného stupňa sa minimálna mzda môže pohybovať v rozpätí od 520 € do 1040 €.

Minimálna mzda 2019

2. Povinnosť preplatiť zamestnancovi príspevok na rekreáciu

Ktorých zamestnávateľov sa to týka

Táto povinnosť sa týka len zamestnávateľov zamestnávajúcich 50 a viac zamestnancov. Počet zamestnancov sa vypočíta ako priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok, tzn. do tohto počtu sa rátajú aj dohodári. U zamestnávateľov s počtom zamestnancov 49 a menej, je tento príspevok dobrovoľný.

Za rekreáciu sa považuje:

Podmienky na vyplatenie príspevku na rekreáciu, ktoré musí splniť zamestnanec:

Zamestnanec si môže počas kalendárneho roka uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu viackrát. Nemusí ísť o jeden rekreačný či dovolenkový pobyt, môže ísť napríklad o viacero víkendových pobytov a podobne.

Výška a vyplatenie príspevku

Výška príspevku je vo výške 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však v sume 275 eur ročne. Ak zamestnanec pracuje na skrátený úväzok, príspevok sa úmerne pracovnému času kráti. Tzn. zamestnanec s polovičným pracovným úväzkom má nárok na preplatenie maximálne 137,50 €. Rozhodujúcim termínom pre stanovenie výšky príspevku je dohodnutý úväzok v deň začatia rekreácie.

Príspevok je oslobodený od dane z príjmov, nebude podliehať ani odvodom na sociálne a zdravotné poistenie.

Do výdavkov na rekreáciu zamestnanca je možné zahrnúť aj výdavky na rekreáciu manžela/manželky, vlastného dieťaťa alebo dieťaťa zvereného zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, prípadne inej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Zamestnávateľ na úhradu príspevku na rekreáciu môže využiť aj sociálny fond. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Príspevok zamestnávateľ vyplatí v najbližšom výplatnom termíne, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

Formy príspevku na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ zamestnancovi vyplatiť v peňažnej forme po predložení účtovných dokladov zamestnancom alebo formou rekreačného poukazu.

Rekreačné poukazy budú fungovať na rovnakom princípe ako stravovacie karty:

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky