Máte zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce? Práve prebieha ďalšia akcia ŠKRTIČ. Aktualizované o výsledky kontroly.

V mesiacoch september a október 2017 vykonávajú inšpektori práce celoslovenské kontroly zamerané na dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia. Previerka sa týka zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

Čo sa považuje za rizikovú prácu

Je to práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Ide o prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie.*

O zaradení práce do 3. a 4. kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu, pričom do 4. kategórie sa zaraďujú práce len výnimočne na obmedzený čas, a to najviac na 1 rok.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, majú okrem mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce aj nárok na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. dôchodkový pilier).

Celý článok o kontrolách týkajúcich sa doplnkového dôchodkového sporenia zamestnancov sme zverejnili TU.

Výsledky kontrol z previerok "ŠKRTIČ IV"

Počet skontrolovaných zamestnávateľov: 164

Počet zistených nedostatkov: 76, z toho 27 závažných

Celkovo bolo skontrolovaných 7 855 rizikových zamestnancov. Z nich bolo u  203 zamestnancov zistené, že zamestnávatelia za nich neplatili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Najčastejšie chyby zamestnávateľov:

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky