Inšpektorát práce - výsledky kontrol za rok 2019

Ako dopadli kontroly z inšpektorátov práce za rok 2019? Ktoré spoločnosti a oblasti boli najviac kontrolované a či sa opäť zvýšil počet kontrol a výška pokút, sa dozviete v článku.

Inšpektori práce v v roku 2019 vykonali kontroly v 28 478 organizáciách, z toho bolo 2 695 právoplatne udelených pokút v celkovej výške 6 761 260 €. Bolo zistených 48 872 nedostatkov, čo predstavuje oproti roku 2018 nárast o 3,9 %.

Najčastejšie kontrolované organizácie

V členení podľa právnej formy bolo opäť najviac kontrol vykonaných:

Počet skontrolovaných firiem podľa odvetví za 2019
Počet skontrolovaných firiem podľa odvetví za 2019

Podľa počtu zamestnancov bolo opäť najviac kontrol vykonaných u v tých najmenších organizáciách:

Skontrolované firmy podľa počtu zamestnancov 2019
Skontrolované firmy podľa počtu zamestnancov 2019

Rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, najčastejšie zistené nedostatky boli v  nasledovných oblastiach:

1. BOZP: 36 341 nedostatkov (o 2,3 % viac ako v predchádzajúcom roku)

Najčastejšie nedostatky boli zistené v súvislosti:

2. pracovnoprávne vzťahy a mzdové predpisy: 10 885 nedostatkov

Najčastejšie zistené nedostatky z oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa týkali:

3. nelegálne zamestnávanie: 1 617 nedostatkov

V roku 2019 bolo v kontrolovaných subjektoch realizovaných 21 761 výkonov inšpekcie práce zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Z počtu skontrolovaných subjektov (19 348) bolo zistené nelegálne zamestnávanie v 758 subjektoch.

Počet zistených nedostatkov podľa odvetví za 2019
Počet zistených nedostatkov podľa odvetví za 2019
Pokuty z inšpektorátu práce 2019
Pokuty z inšpektorátu práce 2019

                                                     Vývoj kontrol za posledných 7 rokov

Kontroly a pokuty inšpektorátu práce do 2019
Kontroly a pokuty inšpektorátu práce do 2019

Zdroje: Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za roky 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky