Každý zamestnávateľ je povinný priraďovať stupne náročnosti pracovným miestam

Zákonnou povinnosťou každého zamestnávateľa je priradenie stupňa náročnosti každému pracovnému miestu v spoločnosti. Od stupňa náročnosti závisí výška minimálnej mzdy každého zamestnanca.

Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Preto pri priraďovaní konkrétneho stupňa náročnosti je potrebné posudzovať rozsah a náročnosť pracovných povinností každého zamestnanca samostatne.

Zamestnávatelia sa niekedy mylne domnievajú, že pracovné miesto = pracovná pozícia. Nie je to tak vždy. V praxi dochádza k situáciám (najmä vo väčších spoločnostiach), že pod rovnakým názvom pracovnej pozície u dvoch alebo viacerých zamestnancov sa skrývajú rozdielne pracovné povinnosti.

Stupeň náročnosti vs. minimálna mzda

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Celý článok o stupňoch náročnosti a minimálnej mzde sme zverejnili TU.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky