Inšpektorát práce - výsledky kontrol za rok 2017

Ako dopadli kontroly inšpektorátov práce za rok 2017? Ktoré spoločnosti a oblasti boli najviac kontrolované inšpektormi práce a či sa opäť zvýšil počet kontrol a výška pokút, sa dozviete v článku.

Inšpektori práce v minulom roku vykonali kontroly u 24 701 podnikateľov (v roku 2016 to bolo o 3 383 viac) a udelili spolu pokuty 1 654 jednotlivcom v sume 113 926 eur.

Napriek nižšiemu počtu skontrolovaných podnikateľov oproti prechádzajúcemu roku bolo:

Najčastejšie kontrolované subjekty

V členení podľa právnej formy bolo opäť najviac kontrol vykonaných:

Počet skontrolovaných subjektov podľa právnej formy

Podľa počtu zamestnancov boli opäť kontroly z inšpektorátu práce najčastejšie vykonávané u tých najmenších podnikateľov:

Počet skontrolovaných organizácií podľa počtu zamestnancov

Rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, najčastejšie zistené nedostatky boli v  nasledovných oblastiach:

1. BOZP: 34 710 nedostatkov (nárast o 19,25 % oproti roku 2016), 740 pokút v sume 1 526 500 eur

Najčastejšie nedostatky boli zistené v súvislosti:

2. pracovnoprávne vzťahy a nelegálne zamestnávanie: 12 544 nedostatkov (mierny nárast o 4,58 % oproti roku 2016), skontrolovaných 16 935 subjektov.

a) nelegálne zamestnávanie: 1 279 pokút v sume 4 746 700 eur

Bolo skontrolovaných  45 130 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov. Výkonmi inšpekcie práce bolo odhalených 1 174 podnikateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 3 275 fyzických osôb (7,26 % zo všetkých skontrolovaných osôb).

b) pracovnoprávne vzťahy: 1 413 pokút v sume 1 707 724 eur

Najčastejšie zistené nedostatky z oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa týkali:

Počet zistených nedostatkov podľa odvetví
Porovnanie pokút oproti roku 2016

Vývoj počtu kontrol a udelených pokút za posledných 5 rokov

Počet skontrolovaných subjektov výška pokút

Zdroje: Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky