Ako vám môže v personalistike pomôcť profesionálny strategický partner?

Minimalizujte nepríjemné dôsledky z prípadných kontrol a predíďte zbytočným sporom v pracovnoprávnych vzťahoch – vďaka správnemu partnerovi.

Vo väčších spoločnostiach je v dnešnej dobe existencia personalistu alebo personálneho oddelenia už samozrejmosťou. V tých menších zvyčajne činnosti personalistu vykonávajú asistentky alebo samotní podnikatelia. Práve tí však popri riadení biznisu a riešení nikdy nekončiaceho kolotoča legislatívnych zmien často nemajú dostatok času sa plnohodnotne venovať oblasti ľudských zdrojov.

Túto situáciu si plne uvedomujú aj orgány inšpekcie práce, preto najčastejšie kontrolovanými subjektmi sú práve menšie spoločnosti.

Profesionálnu personalistiku netreba podceňovať

Služby v oblasti kontroly a nastavenia pracovnej dokumentácie a personálnych procesov preto smerujeme hlavne na menšie a stredne veľké spoločnosti. Cieľom je odbremeniť firmy od komplikovanej personálnej agendy a neprehľadnej legislatívnej záťaže. Tým zamestnávatelia môžu minimalizovať prípadné sankcie zo strany kontrolných orgánov a zároveň vďaka flexibilnému a hospodárnemu nastaveniu pracovných podmienok aj predísť zbytočným sporom so zamestnancami.

Čím začať?

Ak ste sa rozhodli riešiť situáciu vo vašej spoločnosti a nenechať výsledky prípadnej kontroly na náhodu, v prvom rade potrebujete audit pracovnej dokumentácie a celkovej personálnej agendy. Vďaka nemu zistíte, či sú vo vašej dokumentácii medzery a nedostatky, ktoré nie sú v súlade so zákonom a nezodpovedajú praktickým potrebám zamestnávateľa.

Naše služby vo forme takéhoto auditu využívajú aj existujúce spoločnosti, no z vlastnej skúsenosti vieme, že najideálnejší čas na nastavenie komplexnej personálnej agendy je už pred prijatím a nástupom prvého zamestnanca.

Spolupráca s profesionálmi v personalistike vám ušetrí veľa času a energie spojenej s hľadaním potrebných informácií na riešenie konkrétnych personálnych situácií. Zároveň získate celú personálnu agendu "na kľúč" vrátane zaškolenia, poradenstva a následného servisu.

Vďaka našej spolupráci budete mať istotu, že všetko máte nastavené nielen v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ale aj praktickým potrebami zamestnávateľa. Jedným z benefitov dostatočne skorého vytvorenia pracovnej agendy je, že sa vyhnete dodatočnému odstraňovaniu nedostatkov, ktoré sa môžu zbytočne kumulovať, pričom ich náprava je v niektorých prípadoch už veľmi ťažko zrealizovateľná, niekedy až nemožná.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky