Aké firmy boli najviac kontrolované v roku 2016 zo strany orgánov inšpekcie práce?

Národný inšpektorát práce zverejnil výsledky kontrol za rok 2016 z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania povinností vyplývajúcich z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce, z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a trhového dohľadu nad určenými výrobkami.

Orgány inšpekcie práce v minulom roku vykonali kontroly v 28 084 subjektoch (v roku 2015 bolo skontrolovaných 26 847 subjektov).

Udelili 3 041 pokút organizáciám v celkovej sume 6 948 723 € a 67 pokút jednotlivcom v sume 46 053 € (bez blokových pokút).

Najčastejšie kontrolovanými subjektmi boli:

V členení podľa právnej formy bolo najviac kontrol vykonaných:

- v spoločnostiach s ručením obmedzeným,

- u podnikateľov - fyzických osôb zapísaných a nezapísaných v obchodnom registri,  

- u zahraničných osôb,

- v akciových spoločnostiach.

Celý článok o výsledkoch kontroly inšpekcie práce sme zverejnili TU.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky