10 tipov, ako efektívne napísať pracovný inzerát

Jedným zo základných pilierov úspešného predaja každej spoločnosti je stručná a jasná špecifikácia produktu a vyzdvihnutie jeho výhod. Treba si uvedomiť, že rovnako aj pracovná pozícia je produktom, ktorý chce predávajúci = zamestnávateľ, úspešne predať kupujúcemu = uchádzačovi o zamestnanie.

Na Slovensku chýbajú nielen kvalifikovaní, ale aj manuálne zruční ľudia a tak najmä v nedostatkových odvetviach začína čoraz väčší konkurenčný boj o zamestnancov. To je dostatočný dôvod, prečo by mal zamestnávateľ venovať pozornosť príprave pracovnej ponuky, ak sa rozhodne hľadať nového zamestnanca prostredníctvom pracovného inzerátu.

Uvádzame 10 tipov, ako má vyzerať pracovný inzerát, aby oslovil tých správnych kandidátov a čomu sa vyhnúť pri jeho zostavovaní.

1. Výstižný názov pracovnej pozície

Z názvu pozície má byť jednoznačne jasné, o akú pozíciu ide. Od jeho formulácie závisí to, či sa potenciálny uchádzač vôbec rozhodne inzerát prečítať. Odporúča sa vyhnúť nezrozumiteľným názvom pracovných pozícií, najmä v cudzom jazyku.

2. Inšpirujte sa konkurenciou

Pred samotným písaním obsahu inzerátu si urobte prieskum, čo konkurencia uvádza pri rovnakých alebo podobných pracovných pozíciách. Môžu vás inšpirovať ich frázy, formulácie, štýl písania... Určite však konkurenciu nekopírujte od slova do slova - cieľom je odlíšiť sa a ponúknuť kandidátom niečo zaujímavejšie.

3. Popis pracovnej náplne

Zamyslite sa, čo by ste v pozícii uchádzača chceli o danej pozícii vedieť a aké konkrétne údaje by boli pre vás podstatné. Text by nemal byť príliš všeobecný, ale originálny a obsahovať kľúčové slová, aby potenciálny záujemca vedel ľahko nájsť inzerát na webe aj pomocou vyhľadávačov.

Odporúča sa použiť krátke vety, odrážky a odstavce a vyhnúť sa neznámym skratkám. Nepíšte ani príliš dlhý text, v opačnom prípade hrozí, že kandidát môže stratiť záujem prečítať si inzerát do konca.

Ak je podmienkou ovládanie cudzieho jazyka, nebojte sa inzerát napísať v tomto jazyku.

4. Miesto výkonu práce, termín nástupu, typ pracovného úväzku

Uvádzať tieto údaje v inzeráte je samozrejmosťou a spôsob ich formulácie záleží len od rozhodnutia zamestnávateľa. Ako miesto výkonu práce môže byť uvedené napríklad mesto alebo časť mesta alebo presná adresa. Čo sa týka termínu nástupu, odporúča sa vyhnúť presnému dátumu, ktorý môže zbytočne odradiť niektorých uchádzačov.

Určite je vhodné uviesť aj to, akým spôsobom sa práca bude vykonávať - či pôjde o prácu na plný alebo skrátený pracovný úväzok či brigádu, dobu určitú či neurčitú... Nevyhnete sa síce niektorým skúšačom, ktorí zareagujú na prácu na trvalý pracovný pomer, pričom si hľadajú len brigádu, ale aspoň ich počet obmedzíte.

5. Mzda/plat/mzdové podmienky

Od 1. mája 2018 platí, že zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy, tzn. mzda poskytovaná podľa odpracovaného času alebo podľa dosiahnutého výkonu. Ak dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ nesmie so zamestnancom dohodnúť nižšiu nástupnú mzdu, akú zverejnil v inzeráte.

6. Zamestnanecké výhody/benefity

Vyzdvihnite všetky pozitíva práce vo vašej spoločnosti a benefity, ktoré sú spojené s vykonávaním danej pozície. Aj to, čo sa môže na prvý pohľad zdať ako bezvýznamné plus, môže byť pre potenciálneho kandidáta podstatným rozhodovacím prvkom.

7. Požiadavky na uchádzača

Zamerajte sa na praktické veci, ktoré sú naozaj nevyhnutné na pozíciu ako napríklad softvérové požiadavky, znalosť cudzích jazykov, vzdelanie, certifikáty, vodičský preukaz, bezúhonnosť. Naopak, vyhnite sa zbytočným požiadavkám, ktoré nemajú pre rozhodovanie uchádzačov žiadny význam ako napríklad flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť. To je už klišé.

8. Postup pri výberovom konaní

Aj toto býva niekedy podstatná vec pri rozhodovaní pre uchádzačov. Napríklad kandidátov zo zahraničia alebo z väčšej vzdialenosti bude určite zaujímať, či sa pohovor dá uskutočniť aj prostredníctvom Skype call-u, alebo koľkokrát by museli docestovať kvôli jednotlivým častiam výberového konania.

9. Informácie o spoločnosti a kontaktné údaje

Nezabudnite v krátkosti uviesť zameranie spoločnosti, prípadne aj okruh zákazníkov, ak je to vzhľadom na povahu práce podstatné. Súčasťou by mali byť kontaktné údaje na osobu, ktorá vie usmerniť záujemcu a poskytnúť o výberovom konaní alebo pracovnej pozícii relevantné informácie.

10. Prečítať a skontrolovať

Po prečítaní celého inzerátu vás môžu dodatočne napadnúť výstižnejšie formulácie a chýbajúce údaje. Veľa pracovných inzerátov obsahuje gramatické chyby. Preto nezabudnite, že inzerát je tiež marketingovým nástrojom, prostredníctvom ktorého prezentujete nielen sami seba ako zadávateľa inzerátu, ale aj dobré meno spoločnosti.

Niektoré z vyššie uvedených tipov sa vám môžu zdať ako samozrejmosť. Napriek tomu, ich podceňovanie môže spôsobiť, že na pozíciu budú reagovať nevhodní kandidáti.

Tento článok má len informatívny charakter a nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť.

Upozornenie: Článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek jeho ďalšie šírenie, šírenie jeho časti alebo jeho použitie na komerčné účely bez súhlasu autora môže mať za následok uplatnenie práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Silvia Dutková

Silvia DutkováOdbremeňujem podnikateľov od komplikovanej personálnej agendy, pomáham im s nábormi, nastavujem HR dokumentáciu a vytváram GDPR riešenia na mieru, a to v začínajúcich aj v existujúcich firmách. Spolu s tímom realizujeme externé zamestnanecké prieskumy a hodnotenia zamestnancov. Viac informácií

Prejsť na začiatok stránky